กองทัพอากาศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซ้อมแผนช่วยเหลือกรณีอากาศยานประสบภัย ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    
นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัยประจำปี 2550 ซึ่งกองทัพอากาศร่วมกับกรมการขนส่งทางอากาศ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 27 ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 เชียงใหม่ เพื่อการทดสอบความพร้อมของเจ้าหน้าในการปฏิบัติงานทบทวนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในระบบการค้นหา และช่วยเหลือตามแผนที่กำหนดเผยแพร่ความรู้ ให้ประชาชนรับทราบ เข้าใจขั้นตอนความช่วยเหลือ เป็นการทดสอบประสิทธิภาพของเครือข่ายสื่อสารในระบบค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทั้งข่ายภายในประเทศและข่ายระหว่างประเทศ เป็นการปฏิบัติตามพันธกรณีของประเทศไทยกับองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในด้านการเดินเรือสถานการณ์
สำหรับกิจกรรมต่าง ๆ มีการสาธิตการค้นหาและช่วยชีวิตทางการรบ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเมื่ออากาศยานขนาดใหญ่เกิดอุบัติเหตุ การแสดงโดดร่มเหินเวหา การแสดงของสุนัขทหาร การตั้งแสดงอากาศยาน 3 เหล่าทัพ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 
7 กรกฎาคม 2550 , 17:54 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่