กรมชลประทานเตรียมขยายเขตพื้นที่ชลประทาน 60 ล้านไร่

  
    
กรมชลประทานเตรียมขยายเขตพื้นที่ชลประทาน 60 ล้านไร่ภายใน 15 ปี เอื้อประโยชน์ให้ประชาชนที่อยู่ในเส้นทางน้ำผ่านได้รับประโยชน์จากน้ำเพื่อการเกษตรอย่างน้อย 1 ฤดูกาลต่อปี
นายสามารถ โชคคณาพิทักษ์ อธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่า กรมชลประทานมีนโยบายเตรียมเสนอรัฐบาลขอขยายพื้นที่ชลประทาน ทั้งนี้จากกรณีที่มีการจัดรูปที่ดินแล้วพบว่าประชาชน ที่อยู่ในเขตชลประทานมักอยู่ในพื้นที่ภาคกลาง แต่พบว่าพื้นที่ภาคเหนือตั้งแต่จังหวัดน่าน พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชรและอื่น ๆ ซึ่งน้ำผ่านนั้นไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควร แนวคิดดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนที่อาศัยในเส้นทางน้ำผ่านได้รับน้ำเพื่อการเกษตรอย่างน้อย 1 ฤดูกาลเพาะปลูกต่อปี โดยมีเป้าหมายขยายพื้นที่ชลประทาน 60 ล้านไร่ จากเดิม 27.9 ล้านไร่ โดยจะทำการสำรวจพื้นที่เกษตร 141 ล้านไร่ที่มีอยู่ปัจจุบัน กับพื้นที่ชลประทานเดิม 27.9 ล้านไร่ เพื่อดูว่าที่ใดเหมาะสมที่จะขยายเขตชลประทาน
สำหรับการขยายเขตพื้นที่ชลประทานนั้น หากได้งบประมาณต่อเนื่องตามแผนที่วางไว้จะสามารถดำเนินการสำเร็จในพื้นที่ 60 ล้านไร่ทั่วประเทศภายในเวลา 15 ปี ใช้งบประมาณกว่า 8 แสนล้านบาท
 
7 กรกฎาคม 2550 , 17:55 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่