เปิดโครงการ 80 พรรษา 8 พรรณไม้หมายทาง เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้ชุมชนและลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม

  
     เปิดโครงการ 80 พรรษา 8 พรรณไม้หมายทาง เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้ชุมชนและลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาส 80 พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ 80 พรรษา 8 พรรณไม้หมายทาง ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กรมทางหลวง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ร่วมกันจัดขึ้นโดยการปลูกต้นไม้พื้นเมือง 8 ชนิดบนเส้นทางหลวงหมายเลข 121 หรือถนนวงแหวนรอบกลาง ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร เริ่มต้นที่บริเวณสี่แยกดอนแก้ว เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน และลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา
สำหรับกิจกรรมครั้งนี้เป็นโครงการนำร่องที่คณะกรรมการจัดงานคาดว่าจังหวัดเชียงใหม่และเมืองอื่นจะนำไปใช้เพื่อร่วมอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่น โดยคำว่า 8 พรรณไม้ตามโครงการนี้เป็นเป้าหมายเริ่มต้นของการรวบรวมพันธุ์ไม้มาปลูก 8 ชนิดได้แก่พะยอม ไคร้น้ำ ข่อย พิกุล แก้ว ราชพฤกษ์ ทองกวาวและสีเสื้อ ซึ่งในอนาคตจะรวบรวมพันธุ์ไม้หายากมาร่วมปลูกให้มากขึ้น และเมื่อต้นไม้เหล่านี้โตถึงระยะออกดอกแล้ว จะทำให้สภาพไหล่ทางของถนนสายนี้มีความร่มรื่นสวยงามกลมกลืนไปกับภูมิประเทศ เช่นเดียวกับเส้นทางหลวงหมายเลข 1001 แม่โจ้สายใหม่ ซึ่งขณะนี้สองข้างทางเต็มไปด้วยต้นอินทนิลที่ออกดอกสีม่วงสดใสสวยงาม โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากองค์กรภาครัฐและเอกชนที่ให้การสนับสนุนด้านต่าง ๆ รวมทั้งเข้าร่วมงานจำนวนมาก
 
8 กรกฎาคม 2550 , 13:17 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่