มช.รณรงค์ให้นักศึกษาแต่งกายถูกระเบียบและสุภาพ

  
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยืนยันว่ามีการรณรงค์เรื่องการแต่งกายให้สุภาพและถูกระเบียบมาโดยตลอด ซึ่งจากนี้ไปจะต้องเข้มงวดและหาทางป้องปรามมากขึ้น
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวถึงการแต่งกายของนักศึกษาที่ไม่สุภาพและไม่เหมาะสมโดยเฉพาะนักศึกษาหญิงว่า ในปีนี้ทุกมหาวิทยาลัยได้ร่วมรณรงค์กับกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขณะนี้ ได้ร่วมกับสโมสรนักศึกษาทุกคณะ จัดทำโปสเตอร์การแต่งกายที่เหมาะสม สวยงามและสุภาพไปติดไว้ตามห้องเรียนและสถานที่จัดกิจกรรมของคณะ เพื่อให้นักศึกษาได้ดูเป็นตัวอย่างและให้นักศึกษาได้ใช้วิจารณญาณในการพิจารณาการแต่งกายของตัวเอง สำหรับผู้ที่แต่งกายไม่เหมาะสม อาจารย์ผู้สอนอาจปฏิเสธไม่ให้เข้าห้องเรียนหรือห้องสอบก็ได้
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า เท่าที่พบการแต่งกายที่ไม่เหมาะสมของนักศึกษาได้แก่การไม่แต่งเครื่องแบบ หรือแต่งเครื่องแบบแต่ไม่สุภาพเช่นนักศึกษาหญิงสวมเสื้อคับหรือกระโปรงสั้นเกินไป ซึ่งหากตรวจพบก็จะพิจารณาเรียกมาตักเตือน หรือหากกระทำซ้ำหลายครั้งก็จะให้ทำทัณฑ์บนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
 
8 กรกฎาคม 2550 , 14:27 น. , อ่าน 1344  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่