มช.จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2550 16-18 ส.ค.นี้

  
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระมหามงคล 80 พรรษา มหาราชัน วิทยาศาสตร์สร้างปัญญาในสังคม 16-18 ส.ค.50 นี้
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2550 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระมหามงคล 80 พรรษา มหาราชัน หัวข้อ วิทยาศาสตร์สร้างปัญญาในสังคม ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2550 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติแด่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย กระตุ้นประชาชนและเยาวชนไทยให้มีความตื่นตัว มีส่วนร่วมและให้ความสําคัญต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมในงานประกอบด้วย การจัดนิทรรศการและกิจกรรมทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์อย่างหลากหลาย อีกทั้งยังได้ให้ความร่วมมือกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมแสดงผลงานทางวิชาการ การประกวด แข่งขันในกิจกรรมเยาวชนทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนโครงการรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคม วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคเหนือ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) การประกวดชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
สำหรับหน่วยงานที่เข้าร่วมในการจัดงานครั้งนี้ประกอบด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถานบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เขตพื้นที่การศึกษา 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน รวม 22 เขต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมทั้งหน่วยงาน องค์กร มูลนิธิทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกว่า 20 หน่วยงาน
 
8 กรกฎาคม 2550 , 15:13 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่