เปิดอาคาร ร่มเกล้ากาวิละ ของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัยซึ่งผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคทุนก่อสร้าง

  
     โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จัดงานพิธีเปิดอาคาร ร่มเกล้ากาวิละ เพื่อใช้เป็นศูนย์แนะแนวและพัฒนาศักยภาพนักเรียน ตามแนวนโยบายโรงเรียนต้นแบบในฝัน ซึ่งก่อสร้างโดยไม่ได้ใช้งบประมาณของทางราชการ
นายสมพล วัฒนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารร่มเกล้ากาวิละ ที่โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ซึ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองตามศักยภาพ เป็นสถานที่แนะแนวแก่นักเรียน รวบรวมและเผยแพร่กิจกรรม เกียรติประวัติของโรงเรียนและนักเรียน รวมทั้งเพื่อเป็นสถานที่ทำงาน ประชุม ให้คำปรึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการชมรมผู้ปกครอง-ครู และคณะกรรมการเครือข่ายชมรมผู้ปกครองและศิษย์เก่า
นายสมพล วัฒนชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่เขต 1 กล่าวว่า การก่อสร้างอาคารดังกล่าวจะเป็นประโยชน์เพิ่มมากขึ้นสำหรับโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ซึ่งมีความเป็นมาและเกียรติประวัติดีเด่นอย่างยาวนานและต่อเนื่อง อีกทั้งได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนตัวอย่างนำร่องโรงเรียนในฝันอีกด้วย
สำหรับอาคารร่มเกล้ากาวิละ ของโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เป็นอาคารคอนกรีต 3 ชั้น ใต้ถุนสูง ใช้งบประมาณการก่อสร้างทั้งสิ้น 1,200,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชน รวมทั้งคณะครู คณะกรรมการและศิษย์เก่าโดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด
 
9 กรกฎาคม 2550 , 15:20 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่