รมช.ต่างประเทศและคณะเตรียมลงพื้นที่จังหวัดน่าน แพร่และลำปาง 18-20 กรกฎาคมนี้

  
    
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและคณะเตรียมลงพื้นที่จังหวัดน่าน แพร่และลำปาง 18-20 กรกฎาคมนี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข
นายปกศักดิ์ นิลอุบล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่า ในกรอบของยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีลงพื้นที่โดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ ในส่วนของนายสวนิต คงสิริ รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงการต่างประเทศรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดน่าน แพร่และลำปาง โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าของโครงการดังกล่าวในระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2550 โดยยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขนั้นแต่ละหมู่บ้านจะพัฒนาตามข้อตกลงของประชาคม ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่จากโครงการที่สนองความจำเป็นเร่งด่วนได้อย่างสอดคล้องกับปัญหาของประชาชน
การลงพื้นที่ในครั้งนี้ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะมีการจัดกิจกรรมหนังสือเดินทางเคลื่อนที่และโครงการยุวทูตความดี ในพื้นที่ โดยวันที่ 18 กรกฎาคม ไปที่จังหวัดน่าน วันที่ 19 กรกฎาคม ไปที่จังหวัดแพร่ และวันที่ 20 กรกฎาคม ไปที่จังหวัดลำปาง
 
10 กรกฎาคม 2550 , 09:13 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่