เชลล์มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาปี 3 และ 4 ของ มช.เป็นปีที่ 28

  
    เชลล์มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นปีที่ 28 ติดต่อกัน โดยปีนี้เพิ่มจากเดิม 10,000 บาท ให้เป็นทุนละ 15,000 บาท
นายธีรพจน์ วัชราภัย ประธานกรรมการบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4 ได้รับการคัดเลือกให้รับทุนการศึกษาจำนวน 15 คน ทุนละ 15,000 บาท รวมเป็นเงิน 225,000 บาท เพิ่มจากปีก่อนซึ่งมอบให้ทุนละ 10,000 บาท
บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้เริ่มมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2523 เป็นต้นมาจนถึงปีนี้เป็นปีที่ 28 เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายการศึกษาของชาติ ส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในการสนับสนุนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีผลการเรียนอยู่ในระดับดี ได้มีโอกาสเรียนจนสำเร็จการศึกษาเพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า โดยได้อุดหนุนนักศึกษาที่กำลังศึกษาใน 2 ปีสุดท้ายของหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา
สำหรับทุนการศึกษาที่บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้มอบไปก่อนนี้จำนวนทั้งสิ้น 375 ทุน เป็นเงิน 2,847,000 บาท ซึ่งหากรวมที่มอบในครั้งนี้ก็เป็นทุนที่มอบทั้งสิ้น 390 ทุน เป็นเงิน 3,072,000 บาท ทั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด ยืนยันว่า จะมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไปเช่นนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด
 
12 กรกฎาคม 2550 , 13:24 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่