รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตรวจติดตามการดำเนินงานศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่
นายโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัตน์ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ตรวจเยี่ยมการทำงานศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านที่กลุ่มอาชีพหัตถกรรมจากไม้ แม่วินเรือจำลอง ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกลุ่มดังกล่าวก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2540 มีนายมีศักดิ์ ใจทา เป็นหัวหน้ากลุ่มนำภูมิปัญญาการประดิษฐ์เรือใบจำลองมาเผยแพร่แก่ชาวบ้านจนกระทั่งปัจจุบันมีสมาชิก 28 คน ขณะนี้สามารถผลิตส่งออกทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา และประเทศแถบยุโรป ล่าสุดส่งออกไปยังประเทศอินเดียและปานามา ปัจจุบันมีรายได้เข้ากลุ่มเดือนละประมาณ 250,000 บาท จัดสรรรายได้ส่งสมาชิกเป็นรายวัน ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีให้ความสนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งกลุ่มและการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วมที่ทางกลุ่มดำเนินการอยู่ โดยรองนายกรัฐมนตรีได้แนะนำให้ผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาด หมั่นศึกษาตลาดอย่างสม่ำเสมอ และไม่ควรผลิตสินค้าเก็บไว้จำนวนมากป้องกันความเสี่ยงด้านตลาด
ขณะเดียวกันนายรุ่งเรือง อิศรางกูล ณ อยุธยา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้สถาบันพัฒนาทรัพยากรและเกษตรกรรมยั่งยืนแม่ทา กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีนายพัฒน์ อภัยมูล เป็นปราชญ์ในพื้นที่ โดยสถานที่ดังกล่าวได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์ปราชญ์ชาวบ้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ มีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรที่สนใจในภาคเหนือและใกล้เคียงในหลักสูตร "เส้นทางเศรษฐี" โดยการเรียนรู้แลกเปลี่ยนจากประสบการณ์จริงของปราชญ์ชาวบ้านและผู้นำชุมชน ที่มีการต่อสู้ในการดำเนินชีวิตเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม
 
13 กรกฎาคม 2550 , 17:40 น. , อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่