รองนายกรัฐมนตรีระบุ ธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังดูแลภาวะค่าเงินบาทที่แข็งตัว

  
    
รองนายกรัฐมนตรีระบุ ธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังดูแลภาวะค่าเงินบาทที่แข็งตัว ขณะเดียวกันกระทรวงการคลังก็พร้อมดูแลภาวะดังกล่าวด้วย
นายโฆษิต ปั้นเปี่ยมรัฐ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีการแข็งตัวของค่าเงินบาท ที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมและการส่งออก รวมไปทั้งภาคการเกษตรที่อาศัยการส่งออกเป็นหลักว่า ขณะนี้มีธนาคารแห่งประเทศไทยดูแล เพราะธนาคารแห่งประเทศไทยมีทั้งข้อมูลและเครื่องมือ อีกทั้งมีความเป็นอิสระในการทำงาน ขณะเดียวกันกระทรวงการคลังก็พร้อมจะดูแลผลกระทบดังกล่าว
รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่า จุดมุ่งหมายสำคัญในขณะนี้คงไม่มีใครอยากเห็นค่าเงินบาทแข็งกว่าในประเทศที่ไทยต้องแข่งขันด้วย ซึ่งต้องวางมาตรการแก้ไข
 
13 กรกฎาคม 2550 , 17:41 น. , อ่าน 1180  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่