ประชุมเพื่อหาแนวทางพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

  
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่
ร้อยโทสุวิทย์ ยอดมณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมประชุมกับนักธุรกิจและผู้ประกอบการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องประชุมหอศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้นำองค์กรด้านการท่องเที่ยว เช่น สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและร่วมกันหาแนวทางส่งเสริม พัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่อง โดยเฉพาะการพิจารณาหาแนวทางเพิ่มเที่ยวบินจากกรุงเทพมหานครมายังจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นอีกหนทางหนึ่งในการอำนวยความสะดวก และเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวมาสู่เชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงได้มากขึ้น
หลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เดินทางไปชมถนนคนเดินประจำวันเสาร์ที่ถนนวัวลาย ภายในตัวเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเครื่องเงินดั้งเดิมของจังหวัดเชียงใหม่ และยังคงผลิตต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ต่อด้วยการไปเยี่ยมชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
สำหรับในวันพรุ่งนี้ (15 ก.ค.50) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะเดินทางไปเยี่ยมชมหมู่บ้านแม่กำปอง อ.สันกำแพง ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เป็นชุมชนเข้มแข็ง และมีการจัดที่พักด้านการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ เพื่อพบปะผู้นำชุมชนและประชาชน ชมที่พักแบบโฮมสเตย์ภายในหมู่บ้าน รวมทั้งดูสถานที่ท่องเที่ยวและสินค้าวิสาหกิจชุมชน แล้วจึงมาเยี่ยมชมถนนคนเดินที่ถนนท่าแพ ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ในตอนค่ำ
 
14 กรกฎาคม 2550 , 16:19 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่