ผลกอล์ฟการกุศล รายการ THE WHITE BRIDGE สนามที่ 1 ณ สนามกอล์ฟ กัซซัน ขุนตาน จ.ลำพูน

  
     ผลการแข่งขันกอล์ฟการกุศล THE WHITE BRIDGE เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สนามที่ 1 ณ สนามกอล์ฟกัซซัน ขุนตาน จ.ลำพูน
ตามที่จังหวัดลำพูนได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล รายการ THE WHITE BRIDGE เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และหารายได้สมทบทุนการสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดลำพูน สนามที่ 1 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2550 ณ สนามกอล์ฟกัซซัน ขุนตาน จ.ลำพูนนั้น ผลการแข่งขันปรากฏดังนี้
ชนะเลิศโลกรอสไฟล์เอ ผดุง พลวัฒน์ 39-36-75 (8) ชนะเลิศโลเน็ต พ.อ.ประเทือง เพชรกว้าง 36-40-76 (5) 71 ชนะเลิศโลกรอสไฟล์บี บรรจง ไชยรังษี 39-44-83 (13) ชนะเลิศโลเน็ต เกื้อกูล มานะสัมพันธ์สกุล 43-43-86 (17) 69 รองชนะเลิศโลเน็ต ศิริพงษ์ แสงสลี 39-46-85 (15) 70 ชนะเลิศโลกรอสไฟล์ซี สุระ เพชรพิรุณ 46-45-91 (20) ชนะเลิศโลเน็ต สมเกียรติ จอมจันทร์ยอง 44-50-94 (22) 72 รองชนะเลิศ ประการ ขำศรีบุตร 48-44-92 (19) 73 ชนะเลิศโลเน็ตไฟล์ซีเนียร์ วิลาศ รุจิวัฒนพงศ์ 43-46-89 (19) 70 และชนะเลิศโลเน็ตไฟล์เลดี้ ดาริกา เตชะวัง 50-43-93 (21) 72
สำหรับการแข่งขันครั้งต่อไป สนามที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2550 ณ สนามกัซซัน เลค ซิตี้ และสนามที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 11 พฤศจิกายน 2550 ณ สนามกัซซัน ขุนตาน โดยเป็นการแข่งขันประเภทบุคคล สโตรกเพลย์ 18 หลุม คิดคะแนนแบบ 36 ซิสเต็ม ประกอบด้วยไฟล์ เอ แต้มต่อ 0-9 ไฟลท์ บี แต้มต่อ 10-18 ไฟลท์ ซี แต้มต่อ 19-24 ไฟล์ซีเนียร์ อายุ 55 ปีขึ้นไป แต้มต่อ 0-24 และไฟล์เลดี้ สำหรับสุภาพสตรี แต้มต่อ 0-24 อัตราค่าสมัครเข้าร่วมแข่งขันคนละ 2,000 บาท ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ สนามไดรฟ์กอล์ฟกัซซัน โทรศัพท์ 0-5396-3202-4 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
16 กรกฎาคม 2550 , 11:42 น. , อ่าน 1173  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่