รมว. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพอใจการบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ หมู่บ้านแม่กำปอง

  
    
รมว.กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพอใจการบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ หมู่บ้านแม่กำปอง กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี
ร้อยโทสุวิทย์ ยอดมณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ เยี่ยมชมหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งและมีการจัดที่พักด้านการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์ พร้อมพบปะผู้นำชุมชนและประชาชน และชมที่พักแบบโฮมสเตย์ ณ บ้านแม่กำปอง กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสถานที่ดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ร่วมพัฒนากับทางชุมชน มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มีน้ำตก อากาศหนาวเย็นตลอดปี จัดที่พักให้นักท่องเที่ยวได้มาตรฐาน มีการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำสำหรับใช้ในหมู่บ้าน และได้จัดกิจกรรมเสริมขณะพักผ่อนอย่างมีสาระ ขณะนี้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปพักผ่อนตลอดทั้งปี ขณะนี้ดำเนินการมากว่า 6 ปีแล้ว สามารถสร้างรายได้เข้าชุมชนจำนวนมาก ประชาชนมีอาชีพเสริมจากการทำผลิตภัณฑ์หมอนใบชา ทำใบเมี่ยง และกาแฟคั่ว และเปิดบ้านพักแบบโฮมสเตย์รับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวชื่นชมการดำเนินการของบ้านแม่กำปองเป็นอย่างมาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังได้กล่าวด้วยว่าปลายปีนี้จะมีการจัดประ การประกวดไทยแลนด์ทัวริซึม อวอร์ด โดยปีนี้จัดเป็นพิเศษเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยจะจัดประกวดในส่วนของชุมชนต้นแบบด้านจัดการท่องเที่ยว โดยจะคัดเลือกให้เหลือเพียง 23-25 ชุมชนทั่วประเทศ โดยชุมชนที่ผ่านเกณฑ์จะต้องเข้มแข็ง รักษาสิ่งแวดล้อมดี ภายใต้นโยบายชุมชนท่องเที่ยววิถีไทย ต้านภัยโลกร้อน ซึ่งบ้านแม่กำปองก็เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่จะส่งเข้าประกวดเช่นกัน
 
16 กรกฎาคม 2550 , 14:49 น. , อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่