ช่วงกรีนซีซันอาจจะมีนักท่องเที่ยวลดบ้าง แต่ทุกฝ่ายกำลังจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

  
    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุ ภาคเหนือมีศักยภาพด้านท่องเที่ยว ขณะที่ช่วงกรีนซีซันอาจจะมีนักท่องเที่ยวลดบ้าง แต่ทุกฝ่ายกำลังจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
ร้อยโทสุวิทย์ ยอดมณี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่าช่วงนี้เป็นช่วงกรีนซีซัน ซึ่งหลายพื้นที่ในประเทศไทยนักท่องเที่ยวลดลงเป็นปกติ อย่างไรก็ตามกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นระยะ ล่าสุดได้ร่วมประชุมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวและโรงแรมในภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อระดมสมอง พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อร่วมกันทำงานเพื่อให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเพิ่มมากขึ้น มีเป้าหมายให้เชียงใหม่เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวมาพักนานกว่าปกติ และเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวจังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือนั้นมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงาม มีอากาศหนาวเย็นตลอดปีบนยอดดอย นักท่องเที่ยวสามารถทำกิจกรรมล่องแพ เดินป่า ปีนเขา หรือการพักผ่อนแบบโฮมสเตย์หรือลองสเตย์ หรือการมาใช้บริการสปา หรือรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน เหมาะสำหรับการเดินทางเป็นครอบครัวและ หมู่คณะ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนซึ่งนักท่องเที่ยวลดจำนวนลง จะส่งเสริมกลุ่มนักท่องเที่ยวตะวันออกกลาง โดยจะอำนวยความสะดวกจัดเครื่องบินบินตรงมาเชียงใหม่ ขณะที่โรงแรมหลายแห่งมีโครงการจัดจัดเทศกาลอาหารและจัดเป็นงานประจำปีบรรจุลงในปฏิทินการท่องเที่ยวด้วย โดยระยะเร่งด่วนจะโฆษณาผ่านเวปไซต์ตรงไปยังนักท่องเที่ยวกลุ่มต่างประเทศ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังกล่าวด้วยว่าสำหรับภาวการณ์แข็งตัวของค่าเงินบาทนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวไทยมากนัก ช่วงแรกอาจจะมีกลุ่มนักท่องเที่ยวยุโรปลดลงไปบ้าง แต่ที่สำคัญที่สุดหากกลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวร่วมมือกันบริหารจัดการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เชื่อมโยงกันและกัน ก็จะสามารถพ้นภาวะนี้ไปโดยไม่ยาก
 
16 กรกฎาคม 2550 , 14:50 น. , อ่าน 1171  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่