วัดโลกโมฬี จัดพิธีพุทธาภิเษกจตุคามรามเทพรุ่นแก้วสารพัดนึก ครอบจักรวาล

  
    
วัดโลกโมฬี จังหวัดเชียงใหม่ประกอบพิธีพุทธาภิเษกจตุคามรามเทพรุ่นแก้วสารพัดนึก ครอบจักรวาล เพื่อจัดหาทุนบูรณะก่อสร้างถาวรวัตถุ
วัดโลกโมฬี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีพุทธาภิเษกจตุคามรามเทพ พระเทวราชโพธิสัตว์ แห่งอาณาจักรศรีวิชัย รุ่นแก้วสารพัดนึก ครอบจักรวาล เพื่อจัดหาทุนสำหรับบูรณะวัดโลกโมฬี ซึ่งเพิ่งฟื้นฟูจากการเป็นวัดร้าง ต่อมาเมื่อมีการยกฐานะวัดร้างเป็นวัดมีพระสงฆ์จำพรรษา คณะสงฆ์ได้ดำเนินการฟื้นฟูบูรณะก่อสร้างถาวรวัตถุ เช่น วิหาร กุฏิ ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ ตลอดถึงการขยายอาณาเขตของวัด ต้องใช้ทุนทรัพย์จำนวนมากจึงได้จัดสร้างเหรียญจตุคามรามเทพ รุ่นแก้วสารพัดนึก ครอบจักรวาลขึ้น
สำหรับพิธีปลุกเสกดำเนินการ 9 วาระ โดยเกจิอาจารย์จากจังหวัดเชียงใหม่และทั่วประเทศไทย โดยมวลสารของจตุคามรามเทพรุ่นแก้วสารพัดนึก ประกอบด้วย เกษรดอกไม้ 108 ผงศักดิ์สิทธิ์จากสถานที่สำคัญ 9 แห่ง 9 สถานศักดิ์สิทธิ์ 9 ประเทศ คือ จาดวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ,สังเวชนียสถาน ประเทศอินเดีย,วัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว ประเทศศรีลังกา,วัดลุมพินีวัน สถานที่ประสูติ ประเทศเนปาล, วัดเหมียวซัน สาธารณรัฐประชาชนจีน ,นครวัด ประเทศกัมพูชา,มหาเจดีย์ชเวดากอง ประเทศพม่า,วัดพระธาตุหลวง จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และจากวัดหลวงซอง เมืองพูนาคา ประเทศภูฏาน ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่วัดโลกโมฬี ถนนมณีนพรัตน์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์หมายเลข 0-5340-4039 หรือ 0-8718-7996
 
16 กรกฎาคม 2550 , 14:51 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่