จังหวัดเชียงใหม่จัดรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกรณีโครงการสร้างประตูระบายน้ำ ในลำน้ำปิง พร้อมรื้อฝายเก่า 3 แห่ง

  
    
นายกองเอกวิลาส รุจิวัฒนพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ กรณีที่รัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ 464 ล้านบาทสำหรับก่อสร้างประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง บริเวณบ้านป่าแดดเหนือ หมู่ 3 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และจะรื้อฝายเก่า 3 แห่ง คือฝายท่าศาลา ฝายหนองผึ้ง และฝายท่าวังตาล หรือฝายพญาคำ ซึ่งเป็นฝายหินทิ้งเก่าแก่สร้างมานาน โดยฝายทั้ง 3 แห่งยังใช้งานในการส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนได้เป็นอย่างดี โดยข้อมูลการศึกษาจากกรมชลประทานในการแก้ปัญหาอุทกภัยเมืองเชียงใหม่ ซึ่งคาดว่าจะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่ได้ระดับหนึ่ง ซึ่งการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้เพื่อสรุปรวบรวมความคิดเห็น หาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งการรับฟังความคิดเห็นก็จะเป็นแนวทางแก้ปัญหาฝายในลำน้ำปิงตอนบนทั้งหมดด้วย
สำหรับโครงการประตูระบายน้ำในลำน้ำปิงนั้น ขณะนี้มีการประกวดราคาพร้อมลงนามในสัญญาจ้างแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบพื้นที่ เบื้องต้นมีการร้องเรียนจากประชาชนไปยังนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่รับผิดชอบหลายครั้ง ขณะเดียวกันได้มีการจัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนมาโดยตลอดเช่นกัน
 
16 กรกฎาคม 2550 , 16:15 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่