ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการสร้างประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง เสนอขอให้ทดลองใช้ประตูระบายน้ำ 3 ปี หรือทำทางเบี่ยงน้ำรูปตัว U

  
    
ชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการสร้างประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง เสนอขอให้ทดลองใช้ประตูระบายน้ำ 3 ปี หรือทำทางเบี่ยงน้ำรูปตัว U
นายสมบูรณ์ บุญชู รองประธานผู้ใช้น้ำฝายพญาคำ ในลำน้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำในลำน้ำปิง พร้อมรื้อย้ายฝายเก่า 3 แห่ง คือฝายพญาคำ หรือ ฝายท่าศาลา ฝายหนองผึ้ง และฝายท่าวังตาล ซึ่งเป็นฝายหินทิ้งที่บรรพชนร่วมกันสร้างมาแต่ครั้งโบราณและฝายทั้ง 3 แห่งก็ยังใช้สำหรับส่งน้ำให้กับพื้นที่ภาคการเกษตร ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนได้เป็นอย่างดีมาจนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้จากข้อมูลพบว่าขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 464 ล้านบาท สำหรับดำเนินการและตกลงทำสัญญากับผู้รับเหมาแล้ว การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนจึงไม่มีประโยชน์อันใด อย่างไรก็ตามหากรัฐบาลยืนยันจะสร้างประตูระบายน้ำให้ได้ ชาวบ้านก็มีความเห็นว่าควรทดลองใช้ 3 ปี เพราะปีเดียวยังไม่ทราบผลจากภาวะน้ำมาก น้ำน้อยในแต่ละปี โดยเบื้องต้นยังไม่ให้รื้อฝาย หากประตูระบายน้ำไม่สามารถส่งน้ำเข้าพื้นที่เกษตรได้เหมือนเดิม ให้นำหินมาทิ้งไว้ให้เหมือนเดิม
รองประธานผู้ใช้น้ำฝายพญาคำกล่าวด้วยว่า อีกทางหนึ่งที่ชาวบ้านเห็นพ้องกันในการแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่ คือ การทำทางเบี่ยงน้ำเป็นรูปตัว U เพื่อระบายน้ำออก เป็นการได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายและประหยัดงบประมาณ ทั้งนี้เห็นว่าหารรื้อฝายทั้ง 3 ฝายออกไปจะไม่มีที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือเกษตรกรในพื้นที่ ไม่ใช่ภาคราชการ
 
16 กรกฎาคม 2550 , 16:16 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่