นักวิชาการระบุ ประตูระบายน้ำปิงไม่ใช่การแก้ปัญหาอุทกภัยทั้งระบบ

  
    
นักวิชาการระบุ ประตูระบายน้ำในแม่น้ำปิงไม่ใช่ทางออกของการแก้ปัญหาอุทกภัยทั้งระบบ เสนอให้มองเป็นระบบแก้ปัญหาทั้งน้ำท่วม-น้ำแล้งอย่างครบวงจร
ดร.วสันต์ จอมภักดี ประธานกรรมการประสานงานอนุรักษ์แม่ปิงและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลอนุมัติงบประมาณ 464 ล้านบาทสำหรับสร้างประตูระบายน้ำพร้อมรื้อฝายเก่า 3 ฝายในล้ำน้ำปิงเพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยเมืองเชียงใหม่ว่า ประตูระบายน้ำมีทั้งข้อดีข้อเสีย ทั้งนี้ประตูระบายน้ำไม่ใช่ทางออกของการแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองเชียงใหม่ หากจะแก้ต้องมองในภาพรวม ในทัศนคติของนักวิชาการต้องวางแผนแก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้งทั้งระบบ ประตูระบายน้ำเป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้น การจัดการอาจจะทำพื้นที่แก้มลิง การจัดสรรพื้นที่ระบายน้ำ การจัดทำเขื่อนกักเก็บน้ำ และวิธีการอื่น ๆ รวมกัน ทั้งนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้อยู่ท้ายน้ำด้วย ส่วนประตูระบายน้ำนั้นมีทั้งข้อดีและข้อเสีย โดยข้อเสียคือโครงสร้างเป็นสิ่งก่อสร้างที่กีดขวางทางน้ำ ดังนั้นจะไม่ช่วยแก้ปัญหาอุทกภัย ส่วนข้อดีของประตูระบายน้ำคือจะสามารถกักเก็บน้ำและระบายน้ำโดยการปรับระดับได้ซึ่งจะมีประโยชน์ในการจัดสรรน้ำ อย่างไรก็ตามต้องจัดสรรอย่างถูกวิธีมิฉะนั้นจะเกิดปัญหากับผู้อยู่ท้ายน้ำ
ประธานกรรมการประสานงานอนุรักษ์แม่ปิงและสิ่งแวดล้อม กล่าวในตอนท้ายว่า ขณะนี้ในประเทศต่าง ๆ ที่พัฒนาแล้วใช้วิธีปล่อยให้น้ำไหลตามความแรงของน้ำ โดยไม่จัดสร้างสิ่งขวางกั้นลำน้ำ ซึ่งธรรมชาติจะบำบัดตัวเอง กรณีน้ำไหลแรงก็จะกัดเซาะตลิ่ง พัดพาตะกอนทรายออกไปไม่ให้ลำน้ำตื้นเขิน แต่หากมีสิ่งก่อสร้างขวางทางน้ำก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งให้ตะกอนทรายตกค้างให้ลำน้ำตื้นเขินสะสม
 
16 กรกฎาคม 2550 , 16:17 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่