เรียกร้องให้ดร.ปึ้งรับผิดชอบ กรณีถวายตารปัตรดำพระ

  
    
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ออกมาเรียกร้องให้ผู้ถวายตารปัตรสีดำข้อความต่อต้านการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญออกมารับผิดชอบ
พลตรีณัฐพัชช์ สมบูรต์ศรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบด้วยรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน กรณีที่นายสุรพงษ์ โตวิจักษ์ชัยกุล และนายสงวน พงษ์มณี จากกลุ่มไทยรักไทยจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูนได้ถวายตารปัตรสีดำแก่พระสงฆ์ วัดบุพพาราม เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา อันมีข้อความหน้าตารปัตรเพื่อต่อต้านการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งการกระทำดังกล่าวนับว่าเป็นการทำลายพระพุทธศาสนาให้เสื่อมโดยเร็วมากขึ้น ซึ่งหลักของศาสนาพุทธนั้นส่งเสริมให้คนทำความดี ละเว้นความชั่ว ด้วยจิตบริสุทธิ์ ซึ่งการกระทำดังกล่าวนั้นแอบแฝงด้วยประโยชน์ทางการเมือง ขัดต่อศีลธรรมอันดีงามและอาจก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคม จึงขอเรียกร้องให้นายสุรพงษ์และนายสงวนและผู้ร่วมกระทำดังกล่าวยุติการกระทำอันจะนำเอาพระพุทธศาสนามาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการเมือง และขอให้ออกมาแสดงความรับผิดชอบในการกระทำดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
ในการแถลงการณ์ดังกล่าวได้มีการเชิญนายสุรพงษ์และคณะมารับหนังสือแต่นายสุรพงษ์ไม่มาตามที่นัดหมาย คณะผู้แถลงจึงจะจัดส่งหนังสือไปที่บ้านของนายสุรพงษ์และคณะต่อไป สำหรับการดำเนินการเคลื่อนไหวล่าสุดได้มีการนำป้ายผ้าข้อความต่อต้านการกระทำดังกล่าวไปติดที่รั้วด้านหน้ามณฑลทหารบกที่ 33 เพื่อให้ประชาชนออกมาเป็นแนวร่วมปกป้องศาสนาพุทธด้วย
 
18 กรกฎาคม 2550 , 14:53 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่