พ่อค้าแม่ค้ากว่า 200 คน ที่ขายของบนข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ทุกวันอาทิตย์ชุมนุมประท้วงเทศบาลนครเชียงใหม่

  
    
พ่อค้าแม่ค้ากว่า 200 คน ที่ขายของบนข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ทุกวันอาทิตย์ชุมนุมประท้วงเทศบาลนครเชียงใหม่กรณีมีคำสั่งด่วนให้หยุดกิจกรรมค้าขายบริเวณดังกล่าวเพื่อจะนำที่มาปรับภูมิทัศน์
พ่อค้าแม่ค้าที่ขายของอยู่ที่ตลาดถนนคนเดินบนข่วงประตูท่าแพในวันอาทิตย์ ประมาณ 200 คน รวมตัวชุมนุมประท้วง กรณีเทศบาลนครเชียงใหม่มีคำสั่งด่วนห้ามขายของที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ นับตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป โดยเทศบาลอ้างเหตุผลว่าต้องการปรับภูมิทัศน์ในบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ได้ส่งตัวแทนจำนวนประมาณ 30 คน เพื่อไปยื่นหนังสือต่อนายเคน สันติธรรม ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่เพื่อให้พิจารณาทบทวนคำสั่งดังกล่าว โดยนายทัศนัย แซ่จือ และนางปุณยนุช แซ่เตีย ตัวแทนพ่อค้าแม่ค้ากล่าวว่ารายละเอียดของคำสั่งเทศบาลฉบับดังกล่าวไม่มีรายละเอียดระยะเวลาที่แน่นอน ซึ่งหากห้ามไม่ให้ขายของตลอดไปจะส่งผลเดือดร้อนต่อครอบครัวของผู้ค้าขายกว่า 700 ครอบครัว เพราะมีรายได้จากการขายของวันอาทิตย์มาจุนเจือครอบครัวเพียงวันเดียวจึงอยากให้เทศบาลเจรจากับพ่อค้าแม่ค้าก่อนดำเนินการต่อไป
สำหรับกิจกรรมค้าขายบนข่วงประตูท่าแพวันอาทิตย์นั้นเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศจำนวนมาก มีมาก่อนถนนคนเดิน ปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดาผู้ที่ชอบสินค้าพื้นเมืองราคาถูกที่มีเสน่ห์เพราะผู้ผลิตนำมาวางจำหน่ายโดยตรง
 
18 กรกฎาคม 2550 , 14:54 น. , อ่าน 1229  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่