พิธีปลุกเสกจตุคามรามเทพรุ่นสัจจะอธิษฐาน บุโรพุทธโธ

  
    
ศรัทธาสาธุชนร่วมพิธีปลุกเสกจุตคามรามเทพรุ่นสัจจะอธิษฐาน บุโรพุทธโธ ที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างคับคั่งซึ่งจะนำไปแจกให้ตำรวจ ทหารและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ภาคใต้และนำรายได้มณฑปหลวงพ่อทองคำวัดไตรมิตร
นายลักษณ์ เรขานิเทศ เลขาธิการสถาบันพยากรณ์ศาสตร์ จัดพิธีบวงสรวงปลุกเสกจตุคามรามเทพรุ่นสัจจะอธิษฐาน บุโรพุทโธ ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ ท่ามกลางศรัทธาสาธุชนร่วมงานอย่างคับคั่ง เพื่อนำรายได้มาร่วมสร้างพระมณฑปหลวงพ่อทองคำทีใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในโลก ณ วัดไตรมิตร ให้สร้างเสร็จโดยเร็วที่สุด เป็นเรื่องมงคลแห่งปี ให้ได้เป็นที่ประจักษ์และชื่นชม ได้มากราบไหว้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ จะมีส่วนร่วมในผลบุญที่เกิดขึ้นมิรู้จบสิ้นไปตลอดกาล นอกจากนี้ยังจะนำเงินที่ได้ไปจัดสร้างหอประวัติศาสตร์โหร และอุทยานเทพ ยกให้แผ่นดินที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบให้มูลนิธิร่วมกตัญญู ช่วยชีวิตผู้ประสบเคราะห์ภัยและผู้ยากไร้ตามแนวทางพระพุทธศาสนาแบบมหายาน สร้างวัดไทยในประเทศอินโดนีเซียเพื่อสืบพระศาสนา มอบเป็นสาธารณะประโยชน์เพื่อเกื้อกูลรักษาพระพุทธศาสนาในแนวทางของการเผยแผ่ประชาสัมพันธ์และปฏิบัติธรรม โดยพิธีดังกล่าวนับเป็นการปลุกพลังรวมใจคนไทย เพราะคณะผู้จัดทำจะนำจตุคามรามเทพจำนวนแสนองค์มอบให้ทหาร ตำรวจและครูที่ปฏิบัติหน้าที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
สำหรับจตุคามรามเทพรุ่นสัจจะอธิษฐาน บุโรพุทธโธ ได้มีพิธีเทวาภิเษกหลายครั้งทั้งในและต่างประเทศ ที่เป็นสถานที่สำคัญของพุทธศาสนา มวลสารประกอบด้วยดิน 76 จังหวัด มวลสารจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาทั่วสารทิศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 02-938-2115-6 โดยในวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2550 จะจัดงานสัจจะอธิษฐาน จตุคามรามเทพ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ด้วย
 
18 กรกฎาคม 2550 , 14:56 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่