เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจริญพร พระสงฆ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง

  
    
เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจริญพร พระสงฆ์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง กรณีแกนนำกลุ่มไทยรักไทยถวายตาลปัตรสีดำพระสงฆ์ต้องรับตามศรัทธาแต่จะพิจารณาใช้เฉพาะสิ่งที่เป็นมงคล
คณะศรัทธาสาธุชนนำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเมธ ศิรินิรันดร์ ผู้อำนวยการวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เชียงใหม่ เข้านมัสการพระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้กำลังใจกรณีข่าวเรื่องพระลูกวัดรับตาลปัตรสีดำข้อความต่อต้านการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญจากนายสุรพงษ์ โตวิจักษ์ชัยกุลและนายสงวน พงษ์มณี แกนนำกลุ่มไทยรักไทยเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ซึ่งศรัทธาสาธุชนเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการนำเรื่องการเมืองมาเกี่ยวกับศาสนา เป็นการกระทำที่ไม่สมควรอย่างยิ่ง
ซึ่งพระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจริญพรว่า เมื่อศรัทธาสาธุชนนำสิ่งของมาถวาย พระสงฆ์ต้องรับตามศรัทธา ส่วนจะพิจารณานำมาใช้ประโยชน์หรือไม่อยู่ที่การพิจารณาของพระสงฆ์ซึ่งจะพิจารณาใช้สิ่งที่เป็นมงคลเท่านั้น ส่วนการกระทำใด ๆ ขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้กระทำ และพระสงฆ์ไม่มีกิจยุ่งเกี่ยวกับการเมือง
สำหรับตาลปัตรดังกล่าวนั้นขณะนี้ได้มอบให้มณฑลทหารบกที่ 33 ขณะเดียวกันหากนายสุรพงษ์และพวกจะถวายตาลปัตรสีดำให้วัดอื่น ก็ขึ้นอยู่กับวัดนั้น ๆ จะพิจารณา ส่วนกรณีที่มีกระแสข่าวว่าการที่ทางวัดรับตาลปัตรสีดำนั้นเป็นเพราะร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไม่บรรจุพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาประจำชาตินั้น เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เจริญพรว่าไม่ใช่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว
 
18 กรกฎาคม 2550 , 14:56 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่