กำหนดจัดงานถนนอัญมณีเครื่องประดับและเครื่องเงิน 25-29 ก.ค.นี้ที่สวนราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

  
     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดงานถนนอัญมณีเครื่องประดับและเครื่องเงิน 25-29 ก.ค.นี้ที่สวนราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่
นางผุสดี วัฒนพานิช หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดงานถนนอัญมณีเครื่องประดับและเครื่องเงิน ภายในงาน OTOP Select 2007 ซื้อขาย จับคู่ สู่สากล ซึ่งกระทรวงพาณิชย์กำหนดจัดขึ้น ณ บริเวณสวนราชพฤกษ์ สถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2550 นี้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือ
วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการอัญมณีเครื่องประดับและเครื่องเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้ผลิตเครื่องเงินชุมชนถนนวัวลาย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีช่างฝีมือที่มีภูมิปัญญาในการทำเครื่องเงินสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน ประมาณ 600-700 ปี และปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบเป็นเครื่องประดับร่วมสมัยที่ได้รับความนิยมในตลาดโลก ซึ่งภายในงานจะมีทั้งการจำหน่ายและสาธิตการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน เครื่องประดับ อัญมณีและหินสี รวมทั้งเครื่องประดับร่วมสมัยอย่างครบวงจร
 
18 กรกฎาคม 2550 , 17:41 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่