ประชาชนที่อาศัยลุ่มน้ำชีตอนบน หรือใต้เขื่อนจุฬาภรณ์อาจประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ

  
    
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำระบุประชาชนที่อาศัยลุ่มน้ำชีตอนบน หรือใต้เขื่อนจุฬาภรณ์อาจประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพราะขณะนี้มีน้ำในอ่างเก็บน้ำมีเพียงร้อยละ 20 ของความจุอ่างเท่านั้น
ดร.ศิริพงษ์ หังสพฤกษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กล่าวว่า ปีนี้สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศมีน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเล็กน้อย ปริมาณน้ำฝนเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาน้อยกว่าประมาณ 30 มิลลิเมตร ปีนี้ไม่พบพื้นที่แล้งหรือขาดแคลนน้ำ ซึ่งคงไม่มีปัญหาภัยแล้งมากนัก สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังในขณะนี้คือการเตรียมการป้องกันภาวะอุทกภัยมากกว่า อย่างไรก็ตามพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประชาชนที่อาศัยลุ่มน้ำชีตอนบน โดยเฉพาะเขื่อนจุฬาภรณ์มีปริมาณการกักเก็บน้ำร้อยละ 20 ของความจุอ่างเท่านั้น ซึ่งต้องบริหารจัดการอย่างเหมาะสม
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำยังได้กล่าวถึงกรณีที่กรมชลประทานมีโครงการจะขยายพื้นที่เขตชลประทานว่า จะต้องพิจารณาในรายละเอียด เพราะอาจจะขาดแคลนน้ำได้ เพราะประเด็นสำคัญคือต้องใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการพัฒนาแหล่งน้ำใหม่ๆไม่ใช่สิ่งง่าย สิ่งที่ต้องคำนึงคือการส่งเสริมปลูกพืชใช้น้ำน้อย และจัดสรรน้ำอย่างเป็นธรรม
 
18 กรกฎาคม 2550 , 19:27 น. , อ่าน 1172  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่