ร่างรัฐธรรมนูญถึงมือประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่แล้วกว่า 2 หมื่นฉบับ

  
    
ร่างรัฐธรรมนูญถึงมือประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่แล้วกว่า 2 หมื่นฉบับ โดยไปรษณีย์จังหวัดเชียงใหม่จะจัดส่งให้ครบกว่า 600,000 ครัวเรือนภายในวันที่ 30 มกราคมนี้
นายประพันธ์ ศรีธิหล้า หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ขณะนี้ร่างรัฐธรรมนูญในส่วนที่จะแจกให้ประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่จำนวน 118,000 ฉบับได้ส่งมาถึงไปรษณีย์จังหวัดเชียงใหม่แล้ว และได้ทยอยส่งไปตามบ้านเรือนประชาชนแล้วประมาณ 26,000 ฉบับ เฉลี่ยวันละกว่า 10,000 ฉบับ ส่วนอำเภออื่น ๆ จะทยอยมาถึงและจะแจกจ่ายให้ประชาชนทุกครัวเรือนภายในวันที่ 30 กรกฎาคมนี้ โดยจังหวัดเชียงใหม่มีร่างรัฐธรรมนูญที่จะส่งถึงครัวเรือนประมาณ 611,000 ฉบับ ทุกครัวเรือนที่มีผู้มีสิทธิลงประชามติจะได้รับร่างรัฐธรรมนูญ 1 ฉบับ ใช้กำลังบุรุษไปรษณีย์กว่า 600 คนทั้งจังหวัดเชียงใหม่
นอกจากการส่งร่างรัฐธรรมนูญให้ถึงมือประชาชนทุกครัวเรือนแล้ว ไปรษณีย์จังหวัดเชียงใหม่และไปรษณีย์ทั่วประเทศยังบริการจัดส่งเอกสารแจ้งผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงประชามติ อีกทั้งเอกสารประชาสัมพันธ์การออกเสียงร่างรัฐธรรมนูญ ขณะเดียวกันก็ยังบริการส่งบัตรออกเสียงประชามติจากส่วนกลางไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งทุกจังหวัดด้วย
 
18 กรกฎาคม 2550 , 19:29 น. , อ่าน 1173  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่