รัฐบาลเริ่มรณรงค์วาระน้ำแห่งชาติ มอบทุกหน่วยงานร่วมทำงานแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเสีย ครบวงจร สนองแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

  
    
ดร.ศิริพงษ์ หังสพฤกษ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ เปิดเผยหลังออกรายการรอบภูมิภาค ในประเด็นสถานการณ์น้ำของประเทศไทยและกิจกรรมรณรงค์วาระน้ำแห่งชาติทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 เชียงใหม่ว่า ขณะนี้รัฐบาลได้ประกาศวาระน้ำแห่งชาติเพื่อสนองพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยทำงานเป็นองค์รวมในการร่วมแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งและน้ำเสียอย่างครบวงจร โดยทุกหน่วยงานจะร่วมทำงานในการเตือนภัย น้ำหลาก ดินถล่ม การอนุรักษ์แม่น้ำ คู คลอง และการส่งเสริมวัฒนธรรมลุ่มน้ำ ซึ่งการประกาศวาระน้ำแห่งชาติครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วย
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำยังกล่าวด้วยว่าสำหรับโครงการสำคัญของรัฐบาลในการแก้ปัญหาเรื่องน้ำ คือ ประปาทั่วไทย โครงการบรรเทาอุทกภัยในภาคเหนือ การเตือนภัยหรือ Early Warning การบริหารจัดการลุ่มน้ำในภาคเหนือ โดยทั้งหมดเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ
 
18 กรกฎาคม 2550 , 19:33 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่