ประชุมนานาชาติถ่านหินสะอาดที่จังหวัดเชียงใหม่

  
    
ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติถ่านหินสะอาดที่จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้ร่วมประชุมจากประเทศสมาชิกในอาเซียน 10 ประเทศ
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน จัดประชุมนานาชาติเรื่องถ่านหินสะอาด ณ โรงแรมโนโวเทล จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายอำนวย ทองสถิตย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เป็นประธานในพิธีเปิด มีตัวแทนจากประเทศสมาชิกที่มีความร่วมมือถ่านหินอาเซียน หรือ AFOC 10 ประเทศ ประกอบด้วย บรูไนดาลุสซาลาม กัมพูชา อินเดีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทยและเวียดนาม ร่วมประชุม
ดร.บุญรอด สัจจะกุลนุกิจ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญจาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นไปตามวาระที่กำหนดให้มีการประชุม 2 ปีครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด การใช้ถ่านหินโดยคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและการค้าขายด้านถ่านหินในภูมิภาค เพื่อนำข้อเสนอขอรับความเห็นชอบในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส และระดับรัฐมนตรีพลังงานของอาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร์ในเดือนสิงหาคมนี้
สำหรับหัวข้อที่นำมาพูดคุยในครั้งนี้ มีประเด็นหลักคือ กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด และการควบคุมตรวจสอบผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าถ่านหิน
 
20 กรกฎาคม 2550 , 09:35 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่