บวงสรวงบรรพบุรุษเพื่อฟื้นฟูประวัติศาสตร์วัดสะดือเมืองสมัยนพบุรีศรีนครพิงค์

  
     เตรียมบวงสรวงบรรพบุรุษเพื่อฟื้นฟูประวัติศาสตร์วัดสะดือเมืองสมัยนพบุรีศรีนครพิงค์ และจัดสร้างพระวิหารครอบองค์หลวงปู่ข่าววัดสะดือเมือง
พระเทพวรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพวรวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ รักษาการเจ้าอาวาสวัดสะดือเมือง เจริญพรว่า ในโอกาสที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ประกาศรับรองวัดสะดือเมือง และเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในปี 2549 และทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปี 2550 วัดสะดือเมืองจึงได้กำหนดจัดสร้างพระวิหารครอบองค์หลวงพ่อขาว ซึ่งในการนี้จำเป็นต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ทางอาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ และศิษยานุศิษย์วิหารหลวงปู่ หมู่บ้านสุขิโต จึงได้รับเป็นประธานอุปถัมภ์การก่อสร้าง
ในการนี้ ทางวัดสะดือเมืองได้กำหนดพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริยาธิราชเจ้า เทพยดาอารักษ์ บรรพบุรุษ ผู้มีพระคุณต่อแผ่นดิน และวางศิลาฤกษ์การก่อสร้าง ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2550 เวลา 09.09 น. ซึ่งการสร้างกองบุญครั้งนี้เพื่อเป็นพลังในการฟื้นฟูข่วงวัฒนธรรมล้านนา ให้เมืองเชียงใหม่ได้เจริญมั่นคงสืบต่อไป จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานการกุศลครั้งนี้โดยทั่วกัน
 
20 กรกฎาคม 2550 , 15:04 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่