ผู้ตรวจราชการแผ่นดินของรัฐสภาตรวจการรื้อถอนน้ำพุช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่

  
    
ผู้ตรวจราชการแผ่นดินของรัฐสภาตรวจการรื้อถอนน้ำพุช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ ระบุสถานที่ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ความดูแลของศิลปากรนับจากนี้
นายปราโมทย์ โชติมงคล ผู้ตรวจราชการแผ่นดินของรัฐสภา และคณะตรวจติดตามการรื้อถอนน้ำพุช้างเผือก ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างประตูช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้ห้างหุ้นส่วนจำกัดอนันต์การไฟฟ้า ได้ทำการรื้อถอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้จากการที่ประชาชนได้ร้องเรียนไปยังสำนักงานผู้ตรวจราชการแผ่นดินของรัฐสภา ว่าสถานที่ดังกล่าวน่าจะไม่ถูกต้องเพราะสร้างทับโบราณสถาน ขณะนี้ได้ทำการรื้อถอนน้ำพุดังกล่าวและจะปรับปรุงพื้นผิวจราจร โดยสถานที่ดังกล่าวจะอยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร และหน่วยงานอื่นจะเข้าไปก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างใด ๆ ไม่ได้ยกเว้นจะได้รับอนุญาตจากกรมศิลปากรก่อน
สำหรับน้ำพุช้างเผือกนั้นมีความงดงาม มีพญานาคอยู่ตรงกลางน้ำพุ ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่จะนำไปไว้ที่สวนหลวงล้านนา ร.9 เพื่อให้ประชาชนได้ชื่นชมต่อไป
 
20 กรกฎาคม 2550 , 15:20 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่