แนะผู้ประกอบการส่งออกกำหนดราคาสินค้าเป็นอัตราเงินตราต่างประเทศแทนเงินบาท แก้ปัญหาสภาวะค่าเงินแข็งในขณะนี้

  
    
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือแนะผู้ประกอบการส่งออกกำหนดราคาสินค้าเป็นอัตราเงินตราต่างประเทศแทนเงินบาท แก้ปัญหาสภาวะค่าเงินแข็งในขณะนี้
นางสาวจิราภรณ์ ตุลยานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือเปิดเผยว่า จากสภาวะเงินบาทแข็งตัว ส่งผลกระทบต่อผู้ส่งออกโดยทั่วไป ทั้งนี้ทางออกอีกทางหนึ่งที่ผู้ส่งออกควรใช้ในขณะนี้คือ การกำหนดราคาในอัตราเงินต่างประเทศแทนเงินบาท เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า พร้อมชี้แจงแก่ลูกค้าให้เข้าใจสภาพในขณะนี้ อีกทั้งผู้ส่งออกควรพัฒนาคุณภาพสินค้าและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามความต้องการของลูกค้าด้วย
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือยังกล่าวด้วยว่าผู้ประกอบการอุตสาหกรรมส่งออกหลายแห่งในขณะนี้ได้ว่าจ้างนักออกแบบผลิตภัณฑ์ชาวต่างประเทศมาออกแบบสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพื่อดึงดูดให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งการออกแบบที่ดีก็จะสร้างความเป็นเอกลักษณ์ของสินค้า เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าอีกทางหนึ่ง
 
21 กรกฎาคม 2550 , 12:34 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่