Talent Thai Network

  
    
กรมส่งเสริมการส่งออกขึ้นเหนือให้ความรู้แก่นักออกแบบ สร้างเครือข่ายนักออกแบบที่มีศักยภาพตามโครงการ Talent Thai Network
สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าสินค้า กรมส่งเสริมการส่งออก จัดเสวนาสร้างเครือข่ายนักออกแบบ Talent Thai Network II ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างเครือข่ายนักออกแบบที่มีศักยภาพ เสริมสร้างความแข็งแกร่งในวงการอุตสาหกรรมและการออกแบบ เสริมสร้างความรู้ด้านธุรกิจส่งออกและด้านการตลาดเพิ่มเติมให้แก่นักออกแบบ
นางสาวจิราภรณ์ ตุลยานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือกล่าวว่า ปัจจุบันสินค้าในตลาดไม่มีความหลากหลาย มีการลอกเลียนแบบกัน ซึ่งไม่มีความเป็นเอกลักษณ์และดึงดูดในเท่าที่ควร ขณะที่ตลาดสากลนั้นต้องการทั้งคุณภาพและการออกแบบที่เป็นมืออาชีพ จึงจำเป็นต้องพัฒนานักออกแบบ เพื่อให้สามารถผลิตส่งออกได้ โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดประกวดและคัดเลือกดีไซเนอร์มืออาชีพกว่า 100 รายทั่วประเทศจากกว่า 600 รายที่สามารถพัฒนาฝีมือได้ ซึ่งนักออกแบบเหล่านี้จะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาสินค้าไทยให้ก้าวสู่ตลาดสากลในอนาคตอันใกล้
สำหรับนักออกแบบยังได้แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ คือ เฟอร์นิเจอร์ แฟชั่น ของเล่น แพคเกจจิ้ง อินดัสเตรียลดีไซเนอร์ อัญมณี ซึ่งกรมส่งเสริมการส่งออกจะสนับสนุนต่อไปเพื่อการพัฒนาต่อยอด ขณะเดียวกันนักออกแบบควรมีเอกลักษณ์ของตนเอง ไม่ลอกเลียนแบบ ในส่วนของภาคเหนือมีห้องสมุดนักออกแบบที่ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ นอกจากนี้ที่ TCDC คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก็ยังเป็นแหล่งค้นคว้าที่ดีของนักออกแบบภาคเหนือได้ และในวันที่8-9 สิงหาคมนี้ สถาบันฝึกอบรมการค้า สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า จะจัดสัมมนาเรื่องเทรนด์ ที่ศูนย์ส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือ ขอเชิญนักออกแบบและผู้สนใจร่วมสัมมนาโดยพร้อมเพียงกัน
 
21 กรกฎาคม 2550 , 12:35 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่