กิจกรรมวิ่งธงประชาธิปไตย รณรงค์การไปออกเสียงลงประชามติ รับ-ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ

  
    
จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมวิ่งธงประชาธิปไตย รณรงค์การไปออกเสียงลงประชามติ รับ-ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ขณะที่บรรยากาศในเมืองเชียงใหม่ขณะนี้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปลงประชามติอย่างหนาตา
อำเภอเมืองเชียงใหม่จัดกิจกรรมวิ่งธงประชาธิปไตย มหกรรมปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปสื่อ ขับเคลื่อนประชาธิปไตย ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ มีพลังมวลชนจากชุมชนต่าง ๆ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมขบวนจำนวนมาก เพื่อเป็นการรณงค์ให้ประชาชนไปออกเสียงลงประชามติรับ ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 19 สิงหาคมนี้
ขณะเดียวกันบรรยากาศในตัวเมืองเชียงใหม่ขณะนี้ ทุกเส้นทางมีป้ายผ้าเชิญชวนประชาชนไปออกเสียงลงประชามติรับ – ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ ขณะที่สถานีวิทยุต่าง ๆ ได้มีการออกสปอตประชาสัมพันธ์เป็นระยะ ขณะที่ร่างรัฐธรรมนูญในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมดได้ส่งมาถึงไปรษณีย์จังหวัดเชียงใหม่แล้ว ทางไปรษณีย์จังหวัดเชียงใหม่จัดบุรุษไปรษณีย์กว่า 600 คนทั่วจังหวัดนำร่างรัฐธรรมนูญไปส่งที่บ้านเรือนประชาชนครัวเรือนละ 1 เล่ม และคาดว่าภายใน 30 กรกฎาคม นี้ร่างรัฐธรรมนูญทั้งหมดกว่า 610,000 เล่มจะถึงมือชาวเชียงใหม่ทุกครัวเรือน
 
21 กรกฎาคม 2550 , 12:36 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่