กองทัพภาคที่ 3 จัดอบรมวิทยากรณรงค์เพื่อการออกเสียงประชามติพื้นที่ภาคเหนือ

  
    
กองทัพภาคที่ 3 จัดอบรมวิทยากรณรงค์เพื่อการออกเสียงประชามติพื้นที่ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับการลงประชามติรับ ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ 19 สิงหาคมนี้
พลตรีชยุติ บุญปาน รองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมวิทยากรรณรงค์เพื่อการออกเสียงประชามติต่อร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550 ตามโครงการเสริมสร้างวิถีไทย วิถีประชาธิปไตย รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกำลังพลจากหน่วยทหาร และฝ่ายพลเรือนที่ปฏิบัติงานเป็นวิทยากร พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน พะเยา เชียงรายและแม่ฮ่องสอน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปอบรมชี้แจงประชาชนในพื้นที่ให้เข้าใจถึงประโยชน์และความสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญมากขึ้น เพื่อนำไปสู่การพิจารณาออกเสียง เห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบต่อร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคมนี้ เพื่อความรู้ความเข้าใจต่อร่างรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้องของประชาชนก่อนตัดสินใจลงประชามติ
สำหรับการอบรมแบ่งเป็น 2 วัน โดยวันแรกจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับชีวิตกับการเมือง เนื้อหาสาระในร่างรัฐธรรมนูญ ด้านศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ กลไกการคุ้มครองสิทธิ และกระบวนการลงประชามติ ส่วนวันที่สองเป็นการฝึกปฏิบัติกระบวนการนำเสนอร่างรัฐธรรมนูญต่อประชาชน
 
21 กรกฎาคม 2550 , 12:36 น. , อ่าน 1161  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่