สำนักการสังคีต กรมศิลปากร จัดแสดงโขนและนาฏศิลปะตามโครงการสังคีตสัญจรที่เชียงใหม่และลำพูน

  
     คณะผู้เชี่ยวชาญกรมศิลปากรจัดแสดงโขนและนาฏศิลปะตามโครงการสังคีตสัญจรที่เชียงใหม่และลำพูนปลายเดือนสิงหาคมนี้
นายดิษฐ์ โพธิยารมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยนาฎศิลปเชียงใหม่แจ้งว่า สำนักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดโครงการสังคีตสัญจรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษาขึ้น โดยวิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้ประสานงานให้มีการแสดงโขนจากคณะดังกล่าวให้ประชาชนพื้นที่ภาคเหนือตอนบนได้รับชม เพื่อเป็นความรู้และจะได้ตระหนักถึงคุณค่า ตลอดจนร่วมกันอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมดังกล่าว
และในโอกาสที่วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ ได้กำหนดให้มีการจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคี สามพิธี ฮอมบุญ หาทุนสร้างหอพระประจำสถานศึกษา ในวาระครบรอบ 36 ปี จึงได้จัดแสดงโขนและนาฏศิลปะโดยสำนักการสังคีต กรมศิลปากร จำนวน 2 วันคือ 25 สิงหาคม 2550 ณ บริเวณวัดพระธาตุ หริภุญไชย อ.เมือง จ.ลำพูน วันที่ 26 สิงหาคม 2550 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยทั้งสองแห่งจะแสดงในเวลา 19.00-22.00 น. จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมชมการแสดงได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
 
23 กรกฎาคม 2550 , 10:01 น. , อ่าน 1278  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่