จัดสัมมนากฎหมายว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     กระทรวงไอซีทีจัดสัมมนาการบังคับใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ที่จังหวัดเชียงใหม่
นายสือ ล้ออุทัย รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแจ้งว่า กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง การบังคับใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2550 ระหว่างเวลา 09.00 – 14.30 น. ณ ห้องพรรณวดี โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
วัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนาเพื่อให้ประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวช้องได้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการบังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 อย่างทั่วถึง โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้อย่างกว้างขวางจึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปและผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว
 
23 กรกฎาคม 2550 , 10:03 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่