งานประเพณีโล้ชิงช้าและนำเที่ยวเชิงวิชาการพื้นที่เชียงใหม่เชียงราย 23-25 สิงหาคม นี้

  
     โครงการหลวงจัดงานประเพณีโล้ชิงช้าพร้อมจัดนำเที่ยวเชิงวิชาการพื้นที่เชียงใหม่เชียงราย 23-25 สิงหาคม 2550 นี้ มีกิจกรรมประเพณีพื้นบ้านให้ชมมากมาย
นางพรนันท์ ภู่สว่าง ประชาสัมพันธ์มูลนิธิโครงการหลวงแจ้งว่า มูลนิธิโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานประเพณีโล้ชิงช้าเผ่าอาข่า หรือภาษาพื้นเมืองเรียกว่า เหล่า เฉ่อ บี่ เออ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2550 ณ หมู่บ้านห้วยศาลา ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ภายในงานจะมีการสืบสานประเพณีดั้งเดิมของชนเผ่าอาข่า รวมทั้งผู้ร่วมงานจะได้ชมพบกับขนบธรรมเนียมประเพณีมากมายเช่น การทำข้าวบุก การแปรรูปผลผลิตจากบุกนานาชนิด การแสดงเคาะกระบอกไม้ไผ่ การทอยสะบ้า ตีลูกข่าง โดยตลอดภายในงานจะมีมัคคุเทศก์น้อยนำชมอย่างทั่วถึง
นอกจากการชมภายในงานแล้ว งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มูลนิธิโครงการหลวง ได้จัดรายการท่องเที่ยวเชิงวิชาการในแบบกลุ่ม ระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2550 โดยจุดเริ่มต้นที่มูลนิธิโครงการหลวง ชมการเพาะเลี้ยงกล้วยไม้ โครงการพระราชดำริเมืองงาย พร้อมล่องเรือชมทัศนียภาพสองฝั่งแม่น้ำกก ไปชมการทำบุกของชาวบ้านวังไผ่ ชมตลาดท่าขี้เหล็ก และอุทยานประวัติศาสตร์เชียงแสน ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิโครงการหลวง ถนนสุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5381-0765-8 ต่อ 104 และ 108
 
23 กรกฎาคม 2550 , 15:44 น. , อ่าน 1159  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่