กำหนดจัดงานเทศกาลกุ้ง ธงฟ้าราคาประหยัด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2

  
    จังหวัดเชียงใหม่และกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์กำหนดจัดงานเทศกาลกุ้ง ธงฟ้าราคาประหยัด ครั้งที่ 2
ในระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2550 นี้ จังหวัดเชียงใหม่และกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์กำหนดจัดงานเทศกาลกุ้ง ธงฟ้าราคาประหยัด ครั้งที่ 2 โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มปริมาณการบริโภคและยกระดับราคาจำหน่ายกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง ซึ่งขณะนี้กำลังประสบปัญหาด้านการส่งออก อันเนื่องมาจากการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าและการแข็งค่าของเงินบาท โดยจะมีการจำหน่ายกุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 61-70 ตัวต่อกิโลกรัมในราคากิโลกรัมละ 105 บาท ณ จุดจำหน่ายตามวันและเวลาดังนี้
วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2550 เวลา 09.00-16.30 น. บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา วันที่ 27 กรกฎาคม 2550 เวลา 10.00-16.00 น. บริเวณตลาดนัดรุ่งเรืองพลาซ่า (ข้างศูนย์มาลาเรียที่ 2) ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ต.ศรีภูมิ และบริเวณด้านหน้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่
จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจไปเลือกซื้อกุ้งขาวแวนนาไมคุณภาพดี ราคาประหยัดได้ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ อาคารอำนวยการชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5311-2659 และโทรสาร 0-5311-2660
 
23 กรกฎาคม 2550 , 15:45 น. , อ่าน 1169  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่