แถลงข่าวงาน มหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือ และงาน OTOP SELECT 2007

  
    
งานมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือ และงาน OTOP SELECT 2007 ซื้อขาย จับคู่ สู่สากล จัดอย่างยิ่งใหญ่ปลายเดือนนี้ ในพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกราชพฤกษ์ 2549 ตั้งเป้ารายได้สะพัดกว่า 100 ล้านบาท
นายธงชัย วงศ์เหรียญทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายวัยรักษ์ วลัยลักษณ์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ร่วมแถลงข่าวงานมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือ และงาน OTOP SELECT 2007 ซื้อขาย จับคู่ สู่สากล
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า งานทั้งสองงานจัดในวาระเดียวกัน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะซบเซา เพราะผลกระทบจากปัจจัยทั้งภายนอกและภายในประเทศ โดย คัดเลือกสินค้า OTOP จำนวน 1,234 รายจาก 30,000รายทั่วประเทศ จัดแสดงในงาน OTOP SELECT ที่จัดขึ้น 4 ครั้ง ในส่วนของงานที่จังหวัดเชียงใหม่จะมีผู้ประกอบการ OTOP แสดงสินค้า 600 คูหา สินค้าอาหาร ของฝาก 100 คูหาและอัญมณีอีก 100 คูหา ตั้งเป้ารายได้สะพัดในงาน 100 ล้านบาท และเงินสะพัดในเมืองเชียงใหม่กว่า 200 ล้านบาทขณะนี้มีผู้ซื้อรายใหญ่กว่า 180 รายตอบรับเข้าร่วมงานแล้ว
งานมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือ และงาน OTOP SELECT 2007 ซื้อขาย จับคู่ สู่สากล จัดระหว่างระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2550 ณ อาคารแสดงสินค้าในสวนเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 ในงานนอกจากจะซื้อสินค้าในราคาประหยัดแล้ว นักท่องเที่ยวยังจะได้ชมหอคำหลวงและสวนภายในสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฟรีอีกด้วย
 
24 กรกฎาคม 2550 , 15:29 น. , อ่าน 1168  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่