บ้านใหม่วังผาปูน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ชนะเลิศเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับจังหวัด

  
    
บ้านใหม่วังผาปูน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ชนะเลิศเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับจังหวัด เตรียมรับโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
นายวิทยา จันทร์ฉลอง พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้ทำการคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเรียบร้อยแล้ว ล่าสุดบ้านใหม่วังผาปูน อำเภอแม่วาง ได้รับรางวัลชนะเลิศ ขณะที่บ้านจอมคีรี อำเภอเชียงดาว ได้อันดับสอง และอันดับสามคือบ้านม่วงโตนใต้ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการได้คัดสรรจากกว่า 2,000 หมู่บ้านในจังหวัด สำหรับบ้านใหม่วังผาปูนนั้นจะเข้ารับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อม ๆ กับหมู่บ้านต้นแบบที่ชนะเลิศจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งหมู่บ้านต้นแบบทั้ง 3 หมู่บ้านนี้พร้อมจะให้ข้อมูล ความรู้ เป็นต้นแบบแก่หมู่บ้านทั่วไปที่ต้องการดำเนินการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและผ่านกระบวนการคัดสรรของกระทรวงมหาดไทยแล้ว
ในระยะต่อไปกระทรวงมหาดไทยจะจัดงานมหกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 4 ภาค ในส่วนของภาคเหนือจัดที่จังหวัดลำปาง ซึ่งชุมชนทั่วไปสามารถไปศึกษาแนวทางได้เร็ว ๆ นี้
 
24 กรกฎาคม 2550 , 15:31 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่