ทำความเข้าใจกับตัวแทนนิสิตนักศึกษาภาคเหนือเพื่อเป็นเครือข่ายรณรงค์ให้ออกเสียงลงประชามติอย่างมีความรู้

  
    
คณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ ทำความเข้าใจกับตัวแทนนิสิตนักศึกษาภาคเหนือเพื่อเป็นเครือข่ายรณรงค์ให้ออกเสียงลงประชามติอย่างมีความรู้
คณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ จัดสัมมนา นิสิต นักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือ กับการลงประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีนายวิชัย รูปขำดี ประธานคณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ สภาร่างรัฐธรรมนูญ เป็นประธานในพิธีเปิด ท่ามกลางตัวแทนนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือ 19 สถาบัน ร่วมสัมมนาเพื่อความตระหนักและเห็นความสำคัญของสิทธิและหน้าที่ของตนในการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องต่อร่างรัฐธรรมนูญก่อนออกเสียงลงประชามติ อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายนิสิตนักศึกษาเพื่อร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ในสถาบันศึกษา ครอบครัวและชุมชน โดยจะต้องศึกษาก่อนที่จะถ่ายทอด และรณรงค์อย่างมีความรู้
ด้านนายศักดิ์นรินทร์ เขื่อนอ้น ผู้ช่วยโฆษกคณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็นขององค์กรตามรัฐธรรมนูญกล่าวว่าการออกเสียงลงประชามติรับ หรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 19 สิงหาคม 2550นับเป็นครั้งประวัติศาสตร์ของชาติไทย ซึ่งคาดว่าจะมีพลังนักศึกษาจากทั่วประเทศออกมาใช้สิทธิเกินกว่าครึ่ง
 
24 กรกฎาคม 2550 , 15:32 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่