จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

  
     จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร มีผู้สนใจเข้าร่วมอุปสมบท 93 รูป
นายกฤษดาภรณ์ เสียมภักดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร องเมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่จัดขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา เป็นการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
สำหรับการอุปสมบทครั้งนี้มีพระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระอุปัชฌาย์ โดยมีข้าราชการ พนักงานของรัฐ พ่อค้าและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมอุปสมบทจำนวน 93 รูป และหลังจากอุปสมบทแล้วพระภิกษุเหล่านี้จะจำพรรษาอยู่เป็นเวลารวม 94 วัน ส่วนพระภิกษุที่ไม่ประสงค์จะจำพรรษาจะอุปสมบทเป็นเวลา 19 วัน
 
27 กรกฎาคม 2550 , 10:54 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่