กกต.เชียงใหม่เร่งทำความเข้าใจอนุกรรมการเลือกตั้งเรื่องการลงประชามติ

  
    
กกต. เชียงใหม่ เร่งทำความเข้าใจอนุกรรมการการเลือกตั้งระดับอำเภอและกิ่งอำเภอ เตรียมพร้อมรับการลงประชามติ รับ – ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ
คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการออกเสียงประชามติจังหวัดเชียงใหม่ และคณะอนุกรรมการออกเสียงประชามติประจำอำเภอ กิ่งอำเภอ ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการออกเสียงประชามติ หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการออกเสียงประชามติ นายภักดี รัตนผล กรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าพระราชบัญญัติประชามติได้ผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว และกฤษฎีกาตีความแล้วว่านายอำเภอสามารถขนคนไปลงประชามติได้ เป็นการอำนวยความสะดวก อย่างไรก็ตามไม่มีสิทธิชี้นำให้คนรับ หรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ
ด้านนายมานพ ศักดาธร ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า คาดว่าชาวบ้านจำนวนมากไม่อ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ส่งตรงถึงบ้าน จึงเป็นหน้าที่ของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจะต้องให้ความรู้เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญแก่ประชาชน ขณะเดียวกันคณะกรรมการการเลือกตั้งมีหน้าที่เชิญชวนประชาชนไปออกเสียงลงประชามติ โดยจังหวัดเชียงใหม่มีชาวไทยภูเขาที่มีสิทธิประมาณ 3 แสนคน ต้องเร่งทำความเข้าใจให้ออกไปใช้สิทธิอย่างมีความรู้ เพราะการออกเสียงรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญต้องเกินครึ่ง จึงจะสามารถชี้ขาดได้
 
29 กรกฎาคม 2550 , 17:45 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่