พิธีพุทธาภิเษกและพิธีเทวาภิเษกจตุคามรามเทพรุ่นก๊ำพระธาตุ รวยเหนือฟ้า บารมีรุ่งโรจน์ครั้งสุดท้าย

  
    
จัดพิธีพุทธาภิเษกและพิธีเทวาภิเษกจตุคามรามเทพรุ่นก๊ำพระธาตุ รวยเหนือฟ้า บารมีรุ่งโรจน์ครั้งสุดท้าย ก่อนแจกจ่ายให้ผู้จอง 8 แสนองค์และคาดว่าจะแจกจ่ายได้หมดล้านองค์ภายใน 2 เดือน
นายวารินทร์ เลียววิรัตน์เลิศ โหราจารย์ชื่อดังได้ประกอบพิธีเทวาภิเษกจตุคามรามเทพ รุ่นก๊ำพระธาตุ รวยเหนือฟ้า บารมีรุ่งโรจน์ ณ วิหารหลวงปูเกวาลัน บ้านสุขิโต จังหวัดเชียงมใหม่ ซึ่งนับเป็นครั้งสุดท้ายของพิธีพุทธาภิเษกและเทวาภิเษกตามที่คณะผู้จัดทำกำหนดจัด 11 ครั้ง โดยจตุคามรามเทพรุ่นก๊ำพระธาตุ รวยเหนือฟ้า บารมีรุ่งโรจน์สร้างขึ้นล้านองค์เพื่อจัดหารายได้มาบูรณะพระเจดีย์วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารเนื่องจากองค์เจดีย์หุ้มด้วยทองจังโก ปัจจุบันประสบปัญหาผุ่กร่อนและการระบายความร้อนด้านในไม่ดี ส่งผลให้ไอน้ำซึมอยู่ในองค์เจดีย์ ศรัทธาสาธุชนเป็นห่วงเกรงองค์เจดีย์จะล้มลง ประกอบกับได้เกิดแผ่นดินไหวหลายครั้งในเชียงใหม่และเชียงใหม่อยู่ใกล้รอยเลื่อนของแผ่นดินไหว จากการปรึกษากับวิศวกรผู้เชี่ยวชาญแล้วปรากฏว่าต้องใช้งบประมาณจำนวนมากกว่า 200 ล้านในการบูรณะทำระบบระบายน้ำ และนำปูนปาสเตอร์ไปยิงเข้าที่ฐานองค์เจดีย์โดยไม่ให้กระทบกระเทือนศิลปะดั้งเดิมอายุกว่า 600 ปี มูลนิธิไหว้สาป๋าระมี วัดพระธาตุดอยสุเทพ จึงได้จัดสร้างจตุคามรามเทพรุ่นก๊ำพระธาตุขึ้น
ด้านนายอุดรพันธุ์ จันทรวิโรจน์ ประธานมูลนิธิไหว้สาป๋าระมีวัดพระธาตุดอยสุเทพกล่าวว่า หลังพิธีเทวาภิเษกครั้งสุดท้ายวันที่ 27 กรกฎาคม 2550 นี้ จะนำจตุคามรามเทพทั้งล้านองค์ไปฝากไว้ที่ธนาคารนครหลวงไทย 4 สาขาในเชียงใหม่ และทยอยแจกจ่ายแก่ผู้ที่จองไว้กว่า 800,000 องค์ คาดว่าจะแจกจ่ายให้ผู้จองทั้งหมดได้ภายในวันที่ 3 สิงหาคมนี้ และคาดว่าทั้งล้านองค์จะแจกจ่ายได้หมดภายใน 2 เดือน สำหรับประชาชนที่สนใจจองจตุคามรามเทพรุ่นก๊ำพระธาตุสามารถจองได้ที่ธนาคารนครหลวงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และวัดโลกโมฬี รายได้จำนวน 250 ล้านบาทสมทบทุนบูรณะพระเจดีย์วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร และอีกส่วนหนึ่งจะสมทบทุนจัดซื้อเสื้อเกราะให้ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
 
29 กรกฎาคม 2550 , 17:47 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่