ศรัทธาสาธุชนชาวเชียงใหม่ไปทำบุญตักบาตรตามประเพณีเนื่องในวันอาสาฬหบูชาอย่างคึกคัก

  
    
ศรัทธาสาธุชนชาวเชียงใหม่ต่างนำข้าวปลาอาหารคาว หวาน ไปยังวัดใกล้บ้านเพื่อร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นพิธีสำคัญทางพุทธศาสนา วันนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่คึกคักตั้งแต่เช้า ทั้งวัดสำคัญและวัดทั่วไปใกล้บ้านย่านชุมชน
สำหรับการทำบุญวันอาสาฬหบูชารื้อฟื้นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกของโลกเมื่อปี 2501 โดยพระธรรมโกศาจารย์ ชอบธรรมจารี ซึ่งได้ศึกษาจากพุทธประวัติถึงความสำคัญของวันดังกล่าว ที่มีครบองค์รัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ จากการที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงพระธรรมเทศนา ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร โปรดปัญจวัคคี และได้กำเนิดพระสงฆ์องค์แรกคือโกณฑัญญะ โดยวันอาสาฬหบูชานี้ พุทธศาสนิกชนนิยมไปตักบาตรทำบุญในช่วงเช้าและเวียนเทียนในช่วงค่ำ
ขณะที่ตัวเมืองเชียงใหม่กลับมคึกคักอีกครั้งด้วยนักท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นวันหยุดยาวโดยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะกระเตื้องขึ้นเล็กน้อยในช่วงนี้ หลังจากซบเซามาระยะหนึ่งแล้ว
 
29 กรกฎาคม 2550 , 17:50 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่