รายงานพิเศษ สวนเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 จะเปิดให้ประชาชนชมอย่างไม่เป็นทางการ

  
    
รายงานพิเศษ : สวนเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 จะเปิดให้ประชาชนชมอย่างไม่เป็นทางการนับตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม นี้เป็นต้นไป คาดว่าจะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจเชียงใหม่และใกล้เคียงได้อย่างมาก
หลังจากจบงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 เมื่อต้นปีที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวหลายคนต่างไถ่ถามว่าถึงการเปิดตัวครั้งใหม่ของสถานที่จัดงานดังกล่าว ซึ่งเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเชียงใหม่เป็นประวัติการณ์แบบที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในเชียงใหม่และภาคเหนือที่มีรายได้สะพัดจากการท่องเที่ยวอย่างมากในช่วงเวลาดังกล่าวระยะเวลาจัดงาน 90 วัน ธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ซบเซาลงทันทีนับตั้งแต่จบงาน แม้หลายฝ่ายได้เร่งจัดกิจกรรมจูงใจ ไม่เว้นแม้แต่กลยุทธ์การลดราคาในกลุ่มทัวร์ แต่ก็ยังไม่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวมากนัก แต่เมื่อกระทรวงพาณิชย์ได้เลือกสถานที่ดังกล่าวเพื่อจัดงาน OTOP Select 2007 ระหว่างวันที่ 25-31 กรกฎาคม 2550 โดยไม่เก็บบัตรค่าผ่านประตู ปรากฏว่าบรรดานักท่องเที่ยวต่างแห่แหนเข้ามาเที่ยวเชียงใหม่วันละกว่า 20,000 คน ซึ่งเป็นคำตอบที่ดีที่สุดที่หลายฝ่ายเรียกร้องให้มีการเปิดพื้นที่ดังกล่าว ล่าสุดนายอดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรได้ตอบสนองความต้องการของประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยจะเปิดสวนเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคมนี้เป็นต้นไป โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ข้อคือ ให้สถานที่ดังกล่าวเป็นสถานที่เรียนรู้เป็นที่เรียนรู้ทางด้านการเกษตร เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเปิดให้เอกชนและหน่วยงานราชการเช่าพื้นที่จัดงาน
สำหรับการเปิดสวนเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 ในระยะแรกนี้จะยังไม่เปิดเต็มพื้นที่ โดยจะเปิดให้เข้าชมหอคำหลวง และสวนไทย ซึ่งประกอบด้วย หอประวัติพืชสวนไทย บ้านชาวสวน เรือนพืชทะเลทราย สวนไม้ชุ่มน้ำ อาคารปลูกพืชไร้ดิน โดมไม้เขตร้อน อาคารไบโอเทคโนโลยี ขณะที่สวนองค์กรและสวนนานาชาตินั้นอยู่ในระหว่างการปรับปรุงก่อนจะเปิดให้ชมเต็มรูปแบบในฤดูกาลท่องเที่ยวปีนี้ ซึ่งเป็นโอกาสอันดีสำหรับผู้ที่พลาดการเข้าชมงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 เมื่อต้นปีที่ผ่านมา
การเปิดสวนเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 ในครั้งนี้คาดว่าจะสามารถกระตุ้นธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการของเชียงใหม่ที่ซบเซาให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง สำหรับกลุ่มองค์กร และสถานศึกษาที่ต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะสามารถแจ้งนัดหมายล่วงหน้าเพื่อการจัดเจ้าหน้าที่บริการด้านข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-5311-4110-5 หรือทางโทรสารหมายเลข0-5311-4116
 
29 กรกฎาคม 2550 , 17:51 น. , อ่าน 1219  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่