ทำบุญวันเข้าพรรษาที่เชียงใหม่

  
    
ประชาชนชาวเชียงใหม่ ทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาตามประเพณีโบราณล้านนาอย่างคึกคัก ขณะที่วัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหารจะจัดพิธีใส่บาตรดอกไม้ในช่วงบ่าย
ศรัทธาสาธุชนชาวเชียงใหม่ออกไปตักบาตรทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษาตามประเพณีตามวัดต่าง ๆ โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดสัปดาห์พระพุทธศาสนาที่พุทธสถาน วัดสำคัญเช่นวัดพระธาตุดอยสุเทพ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด วัดพระพุทธบาทสี่รอย วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดบุบพาราม คราคร่ำไปด้วยพุทธศาสนิกชนตั้งแต่ช่วงเช้า ขณะที่วัดเจดีย์หลวงวรมหาวิหาร จะจัดพิธีตักบาตรดอกไม้ในช่วงบ่าย วันนี้เกือบทุกวัดมีการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแด่พระภิกษุ
สำหรับชาวไทยภาคเหนือเรียกวันเข้าพรรษา ว่า เข้าวัสสา แปลว่า การที่พระสงฆ์อยู่ประจำที่ใดที่หนึ่งในช่วงฤดูฝน พระสงฆ์จะต้องหยุดการเดินทางไปที่ต่างๆ และพักอยู่ที่ใดที่หนึ่งโดยไม่ไปแรมคืนที่อื่นภายในกำหนด ๓ เดือน เรียกว่าเข้า วัสสา ตั้งแต่วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๐ เหนือ ไปจนถึงวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือนเกี๋ยง (เดือน 11 ภาคกลาง) ชาวบ้าน ถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่ง เพราะเป็นโอกาสที่จะได้ร่วมทำบุญเป็นพิเศษ มีการถวายจตุปัจจัยแด่พระสงฆ์และถวายเทียนพรรษา มีการแห่เทียนพรรษาไปตามหมู่บ้านต่างๆ เป็นที่สนุกสนาน มักจะมีทานขันข้าวหาคนตาย รวมทั้งการทานแด่พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย ที่ยังมีชีวิตอยู่ด้วย ในช่วงเข้าพรรษาชาวบ้านส่วนใหญ่จะไปทำบุญที่กันทุกวันพระ มีการฟังเทศน์ ฟังธรรม คนเฒ่าคนแก่จะมีการไปนอนวัดจำศีล สำหรับคนทั่วไปบางคนก็ตั้งใจใน การงดเว้นบาปและถือศีล เช่น รักษาอุโบสถศีลตลอดพรรษา งดเว้นดื่มสุรา งดเว้นเนื้อสัตว์ตลอดพรรษา เป็นต้น ทางราชการยังได้ถือเอาวันเข้าพรรษาทุกปีเป็นวันต้นไม้แห่งชาติอีกด้วย
การปฏิบัติ ในวันเข้าพรรษา โดยทั่วไปมีปรากฏมา ตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้ว ตามที่ปรากฏ ในเรื่องราวของ นางนพมาศ มีใจความว่า ประชาชน ชายหญิง จะพากันไปทำบุญ ตามวัดวาอารามต่าง ๆ มีการ แห่เทียนจำนำพรรษา ไปทางบกบ้าง ทางเรือบ้าง ตกแต่ง อย่างสวยงาม เป็นงาน นักขัตฤกษ์ที่เอิกเกริก และมีการถวายเครื่องสักการะ และอัฐบริการ แก่พระภิกษุ สามเณรตามวัดต่าง ๆ ในปัจจุบันจะสังเกตได้ว่าพุทธศาสนิกชน ชาวไทย เมื่อถึงเทศกาลเข้าพรรษา จะมีศรัทธาเลื่อมใส และกระตือรือร้น เป็นพิเศษเวลาเช้าก็ พากันไปตักบาตร และถวายผ้าอาบน้ำฝน และไทยทาน แด่ พระภิกษุอีกด้วย (ขอบคุณข้อมูลจาก www.lesla.com)
 
30 กรกฎาคม 2550 , 10:16 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่