จัดการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประจำปี 2550 รอบคัดเลือกระดับภาคที่เชียงใหม่

  
     สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 1 จัดการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา ประจำปี 2550 รอบคัดเลือกระดับภาค
ด้วยรัฐสภาร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดจัดการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับรัฐสภา เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2550โดยได้มอบหมายให้สำนักผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการที่ 1 ดำเนินการจัดการแข่งขันในรอบแรก ในวันที่ 2 สิงหาคม 2550 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ณ โรงเรียนเทคโนโลยีเอเชีย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสายอาชีพ เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 6 ธันวาคม 2550 ณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร
สำหรับการแข่งขันรอบแรกจะมีการสอบข้อเขียนและกิจกรรมเสริมความรู้ สำหรับผู้ชนะในรอบคัดเลือกจะได้รับเกียรติบัตรและค่าพาหนะในการเดินทาง พร้อมเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ส่วนรางวัลรอบชิงชนะเลิศมี 3 รางวัลคือ รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัลของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษา 15,000 บาท รองชนะเลิศโล่รางวัลของรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษา 10,000 บาท และรางวัลชมเชยได้รับเกียรติบัตรและเงินทุนการศึกษารางวัลละ 6,000 บาท
 
30 กรกฎาคม 2550 , 16:41 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่