จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดพิธีมอบธงประชาธิปไตยและมอบร่างรัฐธรรมนูญ

  
     จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดพิธีมอบธงประชาธิปไตยและมอบร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
นายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่า ตามที่จังหวัดเชียงใหม่จัดงานมหกรรมพัฒนาประชาธิปไตย ตามนโยบายรัฐบาล โดย 1 ใน 4 กิจกรรมหลักคือการวิ่งธงประชาธิปไตย จัดขึ้น ในพื้นที่ทุกหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ ระหว่างวันที่ 15 – 26 กรกฎาคม 2550 และจะมีการวิ่งธงดังกล่าวมามอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
ประกอบกับการที่สภาร่างรัฐธรรมนูญโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญและประชาสัมพันธ์ กำหนดให้มีการจัดพิธีมอบร่างรัฐธรรมนูญพร้อมเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ อันจะนำไปสู่การลงประชามติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญนี้
จังหวัดเชียงใหม่จึงได้กำหนดจัดพิธีวิ่งธงประชาธิปไตยและพิธีมอบร่างรัฐธรรมนูญขึ้น ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2550 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณสนามภายในศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน จากนั้น จะได้นำธงประชาธิปไตยไปมอบให้กับรัฐบาล และนำร่างรัฐธรรมนูญไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเกี่ยวกับสาระสำคัญต่อไป
 
30 กรกฎาคม 2550 , 16:42 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่