เชียงใหม่เร่งลงพื้นที่อธิบายร่างรัฐธรรมนูญตั้งแต่ 2 สิงหาคมนี้

  
    
จังหวัดเชียงใหม่เร่งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติโดยจะเริ่มลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม นี้เป็นต้นไป พร้อมชี้แจง 50 ประเด็นเด่นร่างรัฐธรรมนูญ
นายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการรับฟังความคิดเห็น และการมีส่วนร่วมของประชาชนภาคเหนือ กล่าวว่าสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ตั้งเป้ามีประชาชนไปใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญร้อยละ 60 โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ประชาสัมพันธ์ร่างรัฐธรรมนูญสู่ประชาชน 10 ช่องทาง ขอให้กรรมการวิสามัญของจังหวัดไปชี้แจงผ่านการประชุมจังหวัด อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อถ่ายทอดไปยังประชาชน ล่าสุดได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน โดยได้จัดทำเอกสาร 50 ประเด็นเด่นของร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเปรียบเทียบระหว่างรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 และ ปี 2550 และสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญพร้อมด้วยอาสาสมัครประชาธิปไตยจะลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคมนี้เป็นต้นไปเพื่อทำความเข้าใจกับประชาชน เพราะข้อมูลพบว่าประชาชนอ่านร่างรัฐธรรมนูญน้อยมากหรือแทบไม่อ่านเลย การชี้แจงแบบตัวต่อตัวจะได้ผลมากกว่า
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังได้กล่าวแสดงความเป็นห่วงประชาชนชาวไทยภูเขาในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 3 แสนคน อย่างไรก็ตามได้มีการทำความเข้าใจกับผู้นำชนเผ่าและมีการจัดทำข้อความประชาสัมพันธ์เป็นภาษาชนเผ่าต่าง ๆ และประชาสัมพันธ์ผ่านทั้งเสียงตามสายและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ภาคภาษาชนเผ่าระบบ AM ความถี่ 1476 กิโลเฮิร์ทซ์ ขณะเดียวกันสำหรับเรื่องการจัดรถรับ – ส่งผู้ไปลงประชามตินั้นกำลังรอการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ เบื้องต้นเห็นด้วยว่าน่าจะมีการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในส่วนนี้
 
31 กรกฎาคม 2550 , 15:44 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่