จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีวิ่งธงประชาธิปไตยและพิธีมอบร่างรัฐธรรมนูญอย่างยิ่งใหญ่

  
    
จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีวิ่งธงประชาธิปไตยและพิธีมอบร่างรัฐธรรมนูญอย่างยิ่งใหญ่ ตั้งเป้ามีผู้ไปลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญร้อยละ 60
จังหวัดเชียงใหม่จัดพิธีวิ่งธงประชาธิปไตยและพิธีมอบร่างรัฐธรรมนูญ โดยมีนายวิชัย ศรีขวัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน ณ บริเวณสนามภายในศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ท่ามกลางอาสาสมัครประชาธิปไตยจาก 2,066 หมู่บ้าน จาก 22 อำเภอและ 2 กิ่งอำเภอ ร่วมรับมอบธงประชาธิปไตยอันเป็นสัญลักษณ์ในการร่วมรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิในการลงประชามติรับ-ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญที่จะมีขึ้นในวันที่ 19 สิงหาคมนี้ นายไพโรจน์ พรหมสาร สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญกล่าวว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวที่กำลังจะมีการลงประชามตินั้นเน้น 3 ประการ คือการปรับปรุง เสริมในจุดด้อย และเติมเต็มในส่วนที่ขาดตกบกพร่องของรัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 โดยมีสาระสำคัญแยกเป็น 3 ส่วนคือการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพขอประชาชน สถาบันทางการเมือง และการตรวจสอบอำนาจรัฐ โดยองค์กรที่เป็นกลาง จึงอยากให้ประชาชนพิจารณาให้ละเอียดโดยถ่องแท้ทั้ง 309 มาตรา และสาระสำคัญทั้งหมดก่อนตัดสินใจลงประชามติ
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีประชาชนผู้มีสิทธิลงประชามติ 1,100,000 คน คาดว่าจะมีผู้ไปใช้สิทธิ์ร้อยละ 60 และตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม นี้เป็นต้นไปสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจังหวัดเชียงใหม่จะออกไปพบปะประชาชนเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ
 
31 กรกฎาคม 2550 , 15:48 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่